Bích Ngọc ·
1 năm trước
 1443

Vai trò của trái phiếu xanh đến sự phát triển bền vững

Tại nhiều quốc gia trên thế giới trái phiếu xanh đang được đánh giá là kênh đầu tư thu hút nguồn vốn mới và lớn cho các dự án tăng cường thích nghi, giảm thiểu tác động của môi trường.

Được biết, trái phiếu xanh (Green Bond) là một loại trái phiếu mà số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng cho việc tài trợ hoặc tái tài trợ một phần hoặc toàn bộ dự án liên quan đến môi trường hay còn gọi là dự án xanh như dự án năng lượng sạch, nước sạch…

Bên cạnh đó, trái phiếu xanh cũng được định nghĩa là chứng khoán nợ do Chính phủ phát hành với mục đích tài trợ cho các dự án liên quan đến lợi ích môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường, nằm trong dự án được phân bổ vốn công theo luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, trái phiếu xanh đang trên đà phát triển. Trong đó, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương là chủ yếu. 

Theo đó, với số tiền thu được, đơn vị phát hành trái phiếu xanh cam kết sử dụng để đầu tư cho các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả, cải thiện nguồn nước sạch … Bên cạnh đó, loại chứng khoán này còn được phát hành bởi ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, doanh nghiệp …

Khi trên thị trường phát hành trái phiếu xanh, có nhiều sản phẩm để nhà đầu tư lựa chọn, thực hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro cũng như tạo ra nguồn lợi phù hợp. Trái phiếu xanh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư về vấn đề môi trường ở góc độ xã hội. Không những thế còn tạo điều kiện thu hút nguồn vốn lớn từ xã hội để thực hiện tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Trái phiếu xanh đối với xã hội được coi như công cụ hấp dẫn nguồn vốn lớn trong thị trường nhằm hỗ trợ các dự án môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng được trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, giúp các nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về các vấn đề liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nguồn nước…