Trần Trung ·
2 năm trước
 3230

Vì sao Quảng Nam ra quyết định hủy 185 sổ đỏ đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành?

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Vì sao lại như vậy?

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định số 2158 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 (gồm 166 Giấy chứng nhận) và Khu đô thị số 11 (gồm 19 Giấy chứng nhận) thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

Việc UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định huỷ số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là do Công ty TNHH Chí Thành không giao nộp lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này cho UBND tỉnh Quảng Nam theo quyết định thu hồi trước đó.

thu hồi 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Chí Thành

Tỉnh Quảng Nam ra quyết định thu hồi 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc

Theo quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử; thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng, Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Kể từ ngày ban hành Quyết định này, 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất nêu không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thu hồi 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành, tuy nhiên gần 3 năm nay, Công ty TNHH Chí Thành đã không giao nộp lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp này, buộc UBND tỉnh Quảng Nam phải ban hành quyết định huỷ.

Theo cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,78ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,98ha. Cả 2 dự án này đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản thông báo trên khu vực quy hoạch Khu Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 70 dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, đồng thời cảnh báo người có nhu cầu, nhà đầu tư, không mua, bán, chuyển nhượng đất đai tại đây.

Theo thông báo số 255 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vào ngày 05/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ban hành quyết định huỷ 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Nguồn: