Tuấn Anh ·
44 tuần trước
 1186

VinEco - Hành trình dang dở (Kỳ 1)

Chỉ trong vòng 24 tháng, VinEco đã xây dựng và phát triển thành công 14 nông trường quy mô và chuyên nghiệp trên cả nước. Sau hơn 2 năm, mỗi tháng VinEco cung cấp ra thị trường hàng ngàn tấn nông sản.

VinEco

Tạp chí Kinh tế Môi trường