Thanh Loan ·
2 năm trước
 3202

VUSTA tập huấn nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát

Đội ngũ trí thức cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước.

Ngày 22/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị Tập huấn "Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát".

Phát biểu tại hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. VUSTA có 153 hội thành viên (gồm 90 HNTQ là các tổ chức XH-NN, 63 LHHĐP là các tổ chức CT-XH), 3 đơn vị thuộc LHHVN (gồm Quỹ VIFOTEC, NXB, Báo Tri thức và Cuộc sống) và 596 tổ chức KH&CN trực thuộc.

vusta

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến phát biểu tại hội nghị.

Theo Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến, VUSTA có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên; Làm cầu nối giữa các hội thành viên với Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Để thực hiện tốt các chức năng nêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống LHHVN là phải quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và VUSTA.

Hội nghị Tập huấn "Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát" có ý nghĩa thiết thực trong công tác kiểm tra của toàn hệ thống VUSTA, chủ động phòng ngừa tốt hơn và có thể giải quyết kịp thời, đúng quy trình, quy định, có tình, có lý trong điều kiện đặc thù của hệ thống VUSTA khi có các tình huống, vụ việc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị" - Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến chia sẻ.

vusta

Ông Đỗ Hùng Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Hùng Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chia sẻ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, kinh nghiệp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương I cũng nhấn mạnh, công tác kiểm tra là công tác quan trọng của VUSTA nhằm giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ; do vậy, cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt là kỹ năng thẩm tra, xác minh và giải quyết tố cáo, khiếu nại để bảo đảm kết quả kiểm tra khách quan, công minh, chính xác, kịp thời.

Nguồn