Ngọc Lan ·
30 tuần trước
 5348

Xuất nhập khẩu hàng hoá nửa đầu tháng 9 giảm 15,4%

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 9 đạt 28,07 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD) so với nửa cuối tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 464,08 tỷ USD, giảm 11,9%, tương ứng giảm 62,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 320,01 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 45,03 tỷ USD).

Nữa đầu tháng 9 cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 222 triệu USD. Nếu tính từ đầu năm đến hết, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 năm 2023 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 21,6% (tương ứng giảm 3,94 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2023.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu giảm ở 1 số nhóm hàng như: Dệt may giảm 696 triệu USD (tương ứng giảm 36,7%), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 365 triệu USD (tương ứng giảm 12,6%), giày dép các loại giảm 302 triệu USD (tương ứng giảm 33,9%), sắt thép các loại giảm 293 triệu USD (tương ứng giảm 61,7%)...

Tính từ đầu năm đến hết 15/9/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 242.04 tỷ USD, giảm 8,8% tương ứng giảm 23,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: Điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,06 tỷ USD (tương ứng giảm 14,3%), hàng dệt may giảm 3,8 tỷ USD (tương ứng giảm 13,8%), giày dép các loại giảm 3,18 tỷ USD (tương ứng giảm 18,6%),  máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,95 tỷ USD (tương ứng giảm 9,3%), gỗ & sản phẩm gỗ giảm 2,66 tỷ USD (tương ứng giảm 22,8%),...

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng  hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 9/2023 đạt 10,59 tỷ USD, giảm 18,7% tương ứng giảm 2,44 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2023.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 176,99 tỷ USD, giảm 9,3%, tương ứng giảm 18,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu năm 9/2023 đạt 13,78 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2023.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/9/2023 và cùng kỳ năm 2022. Tổng cục Hải quan.

Những mặt hàng có giá trị nhập khẩu giảm mạnh là: Than các loại giảm 125 triệu USD (tương ứng giảm 40,4%), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 112 triệu USD ( tương ứng giảm 6,1%)...

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 222,05 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 39,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, 1 số nhóm hàng giảm mạnh như: Điện thoại các loại & linh kiện giảm 9,2 tỷ USD (tương ứng giảm 62,6%), máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 3,98 tỷ USD (tương ứng giảm 12,2%), máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,96 tỷ USD (tương ứng giảm 3,2%) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 9 đạt 8,9 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so nửa cuối tháng 8/2023.

Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 143 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 26,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.