TM ·
42 tuần trước
 3535

Yên Bái: Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 đạt 63%

Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 63% với tổng diện tích rừng hơn 523.000 ha, cao hơn 0,8% so với năm 2015.

UBND tỉnh Yên Bái vừa công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 523.073 ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 213.880 ha, rừng trồng có diện tích 219.736 ha, diện tích chưa thành rừng là 89.456 ha.

Phân theo 3 loại rừng, toàn tỉnh có 130.698 ha rừng phòng hộ, 34.135 ha rừng đặc dụng, 268.783 ha rừng sản xuất và 89.456 ha chưa thành rừng. Tỷ lệ che phủ rừng của toàn tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 63%.

Yên Bái: Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 đạt 63% - Ảnh 1
Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 63%. Ảnh Đức Mậu

Tại các địa phương, TP. Yên Bái có diện tích rừng đạt 4.418 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 35,4%; thị xã Nghĩa Lộ có diện tích rừng ít nhất, chỉ đạt 2.967 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 23,6%; huyện Trạm Tấu chiếm 48.789 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 61,2%; huyện Yên Bình chiếm 45.488 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 54,7%; huyện Lục Yên chiếm 59.462 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 68%; huyện Văn Chấn chiếm 70.482 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 58,4%; huyện Mù Cang Chải chiếm 82.992 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 67% và huyện Văn Yên có diện tích rừng lớn nhất chiếm 101.952 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 67,5%.

Theo số liệu từ hiện trạng rừng tỉnh Yên Bái năm 2015, tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh là 428.266,8 ha, trong đó, rừng đặc dụng: 35.475,6 ha; rừng phòng hộ 134.158,1 ha; rừng sản xuất 217.942,2 ha và rừng ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp là 40.690,9 ha. Tỷ lệ che phủ của rừng của tỉnh Yên Bái năm 2015 đạt 62,2%. Như vậy, trong 6 năm qua tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Yên Bái đã tăng lên đáng kể, cao hơn 0,8% so với năm 2015.

Trước hiện trạng rừng năm 2021, UBND tỉnh Yên Bái cũng giao trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng cho UBND cấp huyện, xã thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Đối với các địa phương có biến động lớn về diện tích rừng, trong đó có diện tích rừng tự nhiên giảm, cần làm rõ nguyên nhân, có báo cáo giải trình theo quy định.

Đức Mậu

Nguồn: Kinh tế Môi trường