Thành Phong ·
15 tuần trước
 6833

An Giang thu hồi loạt giấy phép khai thác khoáng sản cấp sai quy định

Trên cơ sở kết luận thanh tra và những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện thu hồi nhiều giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp sai quy định.

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh An Giang đã giao nhiệm vụ cho từng ngành chủ trì phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đầy đủ tất cả các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra.

Trong đó, liên quan đến công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn, đến nay UBND tỉnh An Giang đã ban hành 06 quyết định thu hồi các giấy phép khai thác cát sông với các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (2 quyết định); Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang); HTX khai thác cát Chợ Mới; DNTN Thái Bình; Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang, UBND tỉnh An Giang quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại 02 khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới; thu hồi giấy phép khai thác tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đối với HTX khai thác cát Chợ Mới, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đối với DNTN Thái Bình, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Như vậy, đến nay UBND tỉnh An Giang đã thu hồi tất cả các giấy phép khai thác cát đã cấp mới sau ngày 01/7/2011 đang còn hiệu lực hoạt động, các giấy phép được cấp từ trước ngày 01/7/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 01/7/2011 còn hiệu lực hoạt động theo Kết luận số 1522/KL-TTCP ngày 06/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. 

UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, thời gian tới sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP và tiếp tục xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Trước đó, Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 1654/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát và việc cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang còn một số hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 01/07/2011 đến 31/12/2020, UBND tỉnh An Giang đã cấp 04 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản; Từ sau ngày 01/07/2011, UBND tỉnh An Giang thực hiện gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 01/07/2011 là không đúng quy định của Luật Khoáng sản; Cấp 07 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới; Không thu tiền cấp quyền khai thác cát đối với 2 trường hợp gia hạn khai thác cát; Xác định tiền cấp quyền khai thác cát đối với 02 tổ chức theo giá cát san lấp trong khi quyết định phê duyệt trữ lượng cát trước đó là cát xây dựng là không đúng với thực tế,….

Qua đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh An Giang: Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch khai thác cát và khoanh định lại khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác cát để thực hiện việc lựa chọn hoặc tổ chức đấu giá theo đúng các quy định của pháp luật; Rà soát, thực hiện các thủ tục xác định và thu tiền thuê đất mặt nước đối với các tổ chức khai thác cát.

Thực hiện thu hồi các giấy phép khai thác đã cấp mới sau ngày 01/07/2011 và các giấy phép được cấp từ trước ngày 01/07/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 01/07/2011 còn hiệu lực hoạt động (ngoại trừ các giấy phép được cấp thông qua đấu giá) mà không chỉ định cung cấp phục vụ cho các công trình hoặc xem xét việc cấp phép điều chỉnh để cung cấp cát cho các công trình theo quy định.