Ngụy Anh ·
2 tuần trước
 6630

Các công ty chứng khoán nào đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu?

Trong năm 2022, nhiều công ty chứng khoán như SSI, VNDirect,... đã đẩy mạnh nắm giữ trái phiếu, phần lớn là các trái phiếu chưa niêm yết.

Năm 2022, theo các số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng khối lượng trái phiếu phát hành trong nước đạt 255.163 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 66%. Xét theo dư nợ, trái phiếu doanh nghiệp chiếm 12% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Nhìn vào số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tính đến hết tháng 12/2022 ở mức hơn 11,9 triệu tỷ đồng. Do vậy, dư nợ các trái phiếu doanh nghiệp ước tính khoảng hơn 1,4 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá trị các trái phiếu, chủ yếu là các trái phiếu doanh nghiệp tại khối các công ty chứng khoán có xu hướng tăng nhanh.