Ngọc Lan ·
7 tuần trước
 9734

Chủ đầu tư có cơ hội sử dụng các loại đất khác đất ở làm dự án thương mại?

Triển khai trình Nghị quyết của Quốc hội về Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở.

Ảnh minh hoạ

Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai trình Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác và thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; đại diện các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau: Đối với Đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2024; đồng thời gửi hồ sơ trình đến Bộ Tư pháp thẩm định, trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội trình Chính phủ thông qua.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Đề án phải nêu rõ tình hình, thực trạng vướng mắc cần giải quyết; đề xuất nội dung thí điểm phải xác định rõ phạm vi, quy mô, đối tượng, tiêu chí và thời gian sơ kết, tổng kết Đề án.

Đối với Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đề xuất danh mục dự án có vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cần tách thành dự án độc lập; hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Đề án đề xuất thí điểm chỉ công bố chính sách với đối tượng thí điểm là các dự án đầu tư công nhóm B, C và giao các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, đề xuất danh mục dự án đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Thông báo của Văn phòng chính phủ về Kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

Bên cạnh đó, trước ngày 07/03/2024, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo thực trạng, đề xuất cụ thể về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc: thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác; tách bồi thưởng, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư công nhóm B, C gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào thời điểm trình Quốc hội xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện việc lập, trình Đề án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung các thông tin số liệu làm rõ những vướng mắc, sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh và chính sách thí điểm của Nghị quyết.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đưa 02 Đề án thí điểm nêu trên vào Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, tháng 5 năm 2024 đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA nhận định, nếu phần nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo Mục 1 Thông báo trên đây nếu được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận và được Quốc hội thông qua thì sẽ cho phép doanh nghiệp được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng các loại đất phù hợp với quy hoạch hoặc đang có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án nhà ở thương mại, sẽ tháo gỡ được các vướng mắc, khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.