Minh Anh ·
26 tuần trước
 6187

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên-môi trường

Chiều 17-8 tại TP Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo tham vấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Thành uỷ Đà Nẵng và Viện Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức.

Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Bùi Nhật Quang; Thứ trưởng Bộ TN & MT Võ Tuấn Nhân đồng chủ trì hội thảo. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, 15 tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các viện nghiên cứu cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Bùi Nhật Quang; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết và tập trung thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW và đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 31/7/2013 của Thành uỷ Đà Nẵng, Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực.

Thành phố đã quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực để quy hoạch, đầu tư các dự án quan trọng về đê, kè; các dự án về hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị, khu công nghiệp..., qua đó góp phần xử lý kịp thời các điểm, nóng về môi trường và ứng phó biển đổi khí hậu.

Thành phố Đà Nẵng đã được các bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng về công tác bảo vệ môi trường như: Một trong 11 thành phố bền vững về môi trường của ASEAN; là Đô thị có không khí sạch và hàm lượng cacbon phát thải thấp của châu Á (năm 2012); Thành phố phong cảnh châu Á (năm 2013); Đô thị xuất sắc trong phong trào xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, Thành phố môi trường Việt Nam (năm 2015); Thành phố đạt giải nhất về các chỉ số đánh giá công tác bảo vệ môi trường Việt Nam (năm 2021)...

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, khẳng định: Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” là một đề án lớn có phạm vi bao trùm cả 3 nội dung là ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm, chú trọng hơn. Đảng ta đã tiếp tục ban hành 6 Nghị quyết có liên quan. Môi trường được coi là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, ứng phó với biến đối khí hậu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, tài nguyên được điều tra, đánh giá, được quản lý bền vững hơn…

Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tại vẫn còn lớn, diễn biến và các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng; việc khai thác tài nguyên vẫn còn chưa thực sự bền vững, việc sử dụng chưa thật tiết kiệm, hiệu quả; cường độ sử dụng tài nguyên, năng lượng còn ở mức cao so với thế giới; xu hướng ô nhiễm môi trường còn tiếp diễn, suy thoái đa dạng sinh học chưa được ngăn chặn.

Những ý kiến ý kiến đóng góp thiết thực và hữu ích từ các chuyên gia, nhà khoa học sẽ góp phần để hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Theo kế hoạch, sau hội nghị vùng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết và gửi xin ý kiến chính thức của các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.