Thành Vũ ·
38 tuần trước
 8967

Chưa nghiệm thu đã vận hành, 3 công ty thủy điện bị xử phạt

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định xử phạt 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện với tổng số tiền 720 triệu đồng do chưa nghiệm thu đã đưa 4 công trình vào hoạt động.

Ngày 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện đối với 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực này.

Nhà máy thủy điện Krông Nô 3

Công ty CP Năng lượng Lâm Hà

Cụ thể, Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 1794/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực điện, an toàn đập thủy điện đối với Công trình thủy điện Sar Deung 2 của Công ty CP Năng lượng Lâm Hà, trụ sở chính tại thôn Phúc Lộc, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, do ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp pháp luật.

Công ty CP Năng lượng Lâm Hà bị xử phạt VPHC do đã thực hiện hành vi đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử phạt chính, bằng tiền, mức 180 triệu đồng.

Công ty TNHH Sản xuất hương mại Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh

Tại Quyết định số 1797/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Sản xuất hương mại Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh (Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh) có trụ sở chính tại số 21B/3 Trần Phú,  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Bá Hiệp (chức danh giám đốc).

Công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực (Công trình thủy điện Đa Trou Kea) vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính Phủ).

Do không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Thiết bị điện và Cơ Khí Nhật Anh phải thực hiện biện phát khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày. Kể từ ngày nhận quyết định. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty Cổ Phần thủy điện Trung Nam Krông Nô phải gửi báo cáo kết quả việc thực hiện các biện pháp khắc phục cho Sở Công Thương tỉnh Lâm đồng để theo dõi thực hiện.

Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành các quyết định xử phạt với tổng số tiền 360 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3.

Trong quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Krông Nô 2 tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương và nhà máy thủy điện Krông Nô 3 tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông do Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô làm chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm như:

Lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hợp đồng thi công xây dựng công trình; Lựa chọn tổ chứ, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hợp đồng thi công giám sát công trình.

Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: Tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo thi công không theo quy định.

Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô còn không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định; Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng buộc Công ty Cổ phần Thủy điện Krông Nô nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm, là khoản lợi có được từ hoạt động phát điện để bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, công trình thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 được khởi công xây dựng từ năm 2010 và đã phát điện thương mại vào năm 2016. Tuy nhiên thời điểm đưa vào sử dụng, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô chưa thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

Các công ty trên đều đã đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các công ty nói trên nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Đó là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Mặt khác, 3 công ty này bị buộc phải kiểm định chất lượng công trình đối với phần công trình hoặc toàn bộ công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo Tạ Nhị/Diễn Đàn Sự 

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6963357000390663/