Thành Vũ ·
9 tuần trước
 8178

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 05-2024

Ban biên tập Chuyên trang Quản lý Môi trường, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 05-2024.

Ảnh minh họa.

Về quản lý môi trường

- Biến đổi khí hậu nhanh chóng làm thay đổi môi trường và sản xuất sinh học của Ấn Độ Dương.

- Gánh nặng toàn cầu, khu vực và quốc gia về bệnh tim thiếu máu cục bộ do PM2.5 trong môi trường xung quanh từ năm 1990 đến năm 2019: Phân tích về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2019.

- Đánh giá bước xử lý toàn diện lần thứ 4 để loại bỏ chất ô nhiễm vi mô tại Thụy Điển: Combo bộ lọc cát và GAC.

- Gánh nặng bệnh tim mạch do ô nhiễm PM2.5 trong môi trường xung quanh từ năm 1990 đến năm 2019: Phân tích có hệ thống về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2019.

- Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xung quanh đến việc nhập viện vì bệnh hô hấp ở trẻ em Hà Nội giai đoạn 2007–2019.

- Đánh giá bước xử lý toàn diện lần thứ 4 để loại bỏ chất ô nhiễm vi mô tại Thụy Điển: Combo bộ lọc cát và GAC.

- Hướng tới quản lý bền vững về môi trường: Đánh giá về việc tạo ra, phân hủy và tái chế chất thải khẩu trang bằng polypropylen.

- Blockchain có thể giúp hạn chế việc "tẩy xanh” trong lĩnh vực tài chính xanh không? Dựa trên lý thuyết trò chơi tiến hóa ba bên.

- Chiến lược quản lý và loại bỏ vi nhựa cho các nhà máy xử lý nước thải.

Về môi trường đô thị

- Tổng hợp cordierite sử dụng tro bay từ quá trình đốt chất thải rắn đô thị làm phụ gia để tăng cường quá trình oxy hóa xúc tác các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

- Hạt vi nhựa có mặt khắp nơi và ngày càng gia tăng trong đất của khu đô thị rộng lớn ở Phoenix (Arizona).

- Kiểm kê phát thải và tác động đến chất lượng không khí của thiết bị xây dựng ngoài đường ở các giai đoạn phát thải khác nhau.

- Một nghiên cứu ở nhiều thành phố về chất lượng không khí trong nhà ở nhà ở thu nhập thấp xanh và không xanh.

- Ảnh hưởng của độ axit sol khí và phối tử hữu cơ đến độ hòa tan kim loại chuyển tiếp và khả năng oxy hóa của vật chất hạt mịn trong môi trường đô thị.

- Một nghiên cứu ở nhiều thành phố về chất lượng không khí trong nhà ở nhà ở thu nhập thấp xanh và không xanh.

- Ứng dụng chiến lược dựa trên LSTM để dự báo ngắn hạn PM2.5 tại thành phố.

- Mối quan hệ giữa sự gần gũi và đặc điểm của không gian xanh với hoạt động thể chất và sức khỏe: Phân tích độ nhạy đa chiều ở bốn thành phố Châu Âu.

- Tiêu chuẩn về hiệu quả kiểm soát VOC từ thực vật đối với chất lượng không khí trong nhà: Trường hợp bức tường xanh trong khuôn viên Smith tại Đại học Harvard.

- Quy định môi trường và vị trí đô thị trong mạng lưới chuyển giao ô nhiễm liên đô thị: Góc nhìn về phân tích mạng lưới di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng.

Về môi trường khu công nghiệp

- Nguồn và kiểm soát khí nhà kính và kim loại nặng trong nước mỏ: Di sản khí hậu tiếp tục.

- Tính bền vững của các nhà máy khí sinh học thương mại quy mô lớn ở Nepal.

- Điện khí hóa các nhà máy lọc dầu thông qua quy hoạch lý thuyết đồ thị đa thời kỳ đa mục tiêu: Nghiên cứu trường hợp đơn vị chưng cất dầu thô.

- Đánh giá không gian và thời gian và mô phỏng kịch bản về tiềm năng rủi ro của các khu công nghiệp ở quy mô khu vực.

- Số hóa có thể làm giảm ô nhiễm công nghiệp? Vai trò của đầu tư môi trường và đổi mới xanh.

- Thực hành khử cacbon trong chuỗi cung ứng dệt may: Hướng tới khung khái niệm tích hợp.

- BIM trong quản lý chất thải xây dựng: Một mô hình khái niệm dựa trên tiêu chuẩn các lớp nền tảng công nghiệp.

- Phân phối và vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong đất thông qua các quá trình khai thác mỏ cũng như đánh giá tác động môi trường và nguy cơ sức khỏe của nó: Đánh giá các giải pháp tiềm năng.

- Khử cacbon trong hệ thống năng lượng châu Âu khi không có khí đốt của Nga: Sự phát triển về hấp thụ hydro và thu giữ carbon trong các lĩnh vực điện, nhiệt và công nghiệp.

- Loại bỏ hiệu quả cao các kim loại nặng khỏi nước thải công nghiệp mô phỏng thông qua quá trình hấp phụ sử dụng vật liệu tổng hợp carboxymethyl-chitosan.

- Nghiên cứu cơ chế lý thuyết về các thành phần nước thải công nghiệp giấy với quá trình tạo ra các gốc tự do ở pha khí và pha nước.

- Rào cản thương mại bất cân xứng và lượng khí thải CO2 trong ngành sử dụng nhiều carbon.