·
36 tuần trước
 8957

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2023

Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2023 với những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Một nghiên cứu quan sát kéo dài 21 năm ở Seoul, Hàn Quốc.

- Sự không đồng nhất về không gian và thời gian của ô nhiễm không khí ở Đông Phi.

- Nhiệt độ cao, COVID-19 và tỷ lệ tử vong vượt mức vào mùa hè năm 2022: một nghiên cứu thuần tập dựa trên dữ liệu từ các cuộc khảo sát của Ý.

- Nghiên cứu đặc điểm biến đổi ngày đêm của độ nhạy hình thành ôzôn và tác động của các biện pháp kiểm soát ô nhiễm ôzôn tại các thành phố "2 + 26” tỉnh Hà Nam vào mùa hè.

- Núi nhựa: Rác thải nhựa được quản lý sai lầm dọc theo các nguồn nước Carpathian.

- Tính không đồng nhất về không gian và thời gian và cơ chế thúc đẩy khả năng vận chuyển tài nguyên nước cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

- Thuế môi trường tác động như thế nào đến năng suất các nhân tố tổng hợp của doanh nghiệp?Bằng chứng từ cải cách thuế phí môi trường ở Trung Quốc.

- Vai trò của tài chính xanh, các quy định về môi trường và phát triển kinh tế trong quá trình chuyển đổi hướng tới một môi trường bền vững.

- Ước tính lượng phát thải CO2 do con người gây ra ở các quy mô khác nhau để đánh giá các chỉ số SDG: Phương pháp và ứng dụng.

Về môi trường đô thị

- Thành phần tán cây làm thay đổi độ dài mùa trồng trọt ở đô thị nhiều hơn hiệu ứng đảo nhiệt.

- Đặc điểm của nhiệt do con người tạo ra với các ý tưởng mô hình khác nhau và tác động của nó đến các đảo nhiệt đô thị ở bảy thành phố điển hình của Trung Quốc.

- Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong vật chất hạt mịn xung quanh ở khu vực thành thị: Những phát hiện về phương pháp tiếp cận không nhắm mục tiêu.

- Xác định chế độ hóa học O3 được suy ra từ mô hình hàng tuần của O3, CO, NOx và PM10 trong khí quyển: Quan sát trong 5 năm tại một khu đô thị trung tâm ở Thượng Hải, Trung Quốc.

- Sự phát triển tổng hợp của cụm đô thị có cải thiện năng suất carbon không? -Bằng chứng thực nghiệm từ Trung Quốc.

- Đánh giá sự phát triển đồng bộ của đô thị hóa và giá trị dịch vụ hệ sinh thái ở các huyện biên giới.

- Các điểm nóng đô thị quan trọng về lắng đọng nguyên tố vi lượng trong khí quyển và các tác động tiềm ẩn đối với ô nhiễm đất đô thị ở Trung Quốc.

- Dự đoán các chất gây ô nhiễm khí quyển trong môi trường đô thị dựa trên mô hình học sâu kết hợp và phân tích độ nhạy.

- Quang phổ ma trận kích thích-phát xạ huỳnh quang kết hợp phân tích hệ số song song để xác định hằng số phân rã clo trong hệ thống phân phối nước đô thị.

- Tuyển nổi không khí được hỗ trợ bởi chất hoạt động bề mặt: Một phương pháp mới để loại bỏ vi nhựa khỏi tro đáy lò đốt chất thải rắn đô thị.

Về môi trường khu công nghiệp

- Tích lũy kim loại nặng, dấu ấn sinh học và sinh hóa ở giun đất Eisenia andrei tiếp xúc với đất bị ô nhiễm công nghiệp từ phía đông nam Tunisia (Thủ đô Gabes).

- Những cân nhắc về nền kinh tế tuần hoàn Phosphogypsum: Đánh giá phê bình từ hơn 65 địa điểm lưu trữ trên toàn thế giới.

- Tác động điều tiết của đổi mới công nghệ sạch trong quá trình quản lý môi trường ảnh hưởng đến việc làm: Phân tích dữ liệu bảng dựa trên 22 ngành công nghiệp ở Trung Quốc.

- Tác động của đổi mới công nghệ xanh đến lượng khí thải carbon dioxide: Vai trò của các quy định môi trường địa phương.

- Hiệu quả khắc phục và trạng thái vận hành của kho chứa chất thải nhà máy uranium (UMT) đã ngừng hoạt động: Quan điểm sinh thái vi mô dựa trên cộng đồng vi khuẩn.

- Nhỏ nhưng không thể thay thế: Giá trị bảo tồn của tàn tích cảnh quan đối với sự đa dạng thực vật đô thị.

- Quang xúc tác loại bỏ đồng thời thuốc nhuộm hữu cơ và kim loại nặng khỏi nước thải dệt may trên TiO2 pha tạp N trên graphene oxit khử.

- Chiến lược tài chính xanh cho nền kinh tế ít carbon: Vai trò của nhập khẩu công nghệ cao và sức mạnh thể chế ở Trung Quốc.

- Các lựa chọn thay thế an toàn và hiệu quả hơn cho chất hoạt động bề mặt gốc perfluoroalkyl trong các giải pháp ăn mòn cho ngành bán dẫn.

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
Xin trân trọng giới thiệu!