Bích Ngọc ·
23 tuần trước
 10067

Dính nhiều vi phạm, In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hàng trăm triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt hành chính Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát với tổng số tiền 255 triệu đồng. Nguyên nhân là do công ty này đã vướng các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; công bố thông tin sai lệch; không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin…

Cụ thể, vào ngày 12/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát có địa chỉ trụ sở chính tại số 157 Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng với số tiền phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Được biết, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thư mời, tài liệu họp cổ đông chưa bảo đảm thời hạn 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Không bảo đảm công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thêm vào đó, Công ty cũng bị phạt tiền 175 triệu đồng vì có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, Công ty đã công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 so với thông tin tại Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo đó, Công ty có giao dịch với ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ theo thuyết minh Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét, có giao dịch với ông Phạm Văn Huy - Tổng Giám đốc căn cứ theo Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán nhưng điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 về giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty có nêu “không có".

Bên cạnh đó, Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với thông tin về tài sản bảo đảm cho trái phiếu mã HVDCH2123001 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán so với thông tin tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của CTCP Hưng Vượng Developer (công ty con của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát).

Cụ thể: tại mục 21.3 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, CTCP Hưng Vượng Developer phát hành 6.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là: 50% vốn cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ nghệ sở hữu bởi ông Hồ Quang Tâm, 11 quyền sử dụng đất của Dự án Hodota, 3.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (mã chứng khoán: HTP). Tuy nhiên theo bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của CTCP Hưng Vượng Developer, tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu bao gồm: 100% cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ, quyền sử dụng đất của 42 thửa đất thuộc dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quyền sử dụng đất của những thửa đất còn lại thuộc dự án Hodota sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Và cuối cùng, với hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, Công ty bị phạt tiền 15 triệu đồng.

Bên cạnh việc bị phạt tiền, Công ty phải khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin theo quy định.

Kết luận, tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát là 255 triệu đồng.

Có thể nói, bên cạnh các tiêu chí về kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng thì việc công khai, minh bạch trong công bố thông tin và ý thức tuân thủ pháp luật cũng là những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng và uy tín của một công ty. Do đó các công ty cần chấp hành nghiêm các quy định để tránh bị phạt và làm mất uy tín của công ty.

Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7180238095369218/?