Ngọc Lan ·
15 tuần trước
 9781

Đồng Nai: Đề xuất phương tiện vận chuyển chất thải trong đô thị chỉ được hoạt động vào ban đêm

Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đề xuất, thời gian vận chuyển trên đường trong đô thị đối với các loại chất thải đều nằm trong khoảng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình để UBND tỉnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy định tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý; chất thải nguy hại trên địa bàn Đồng Nai.

Đối với chất thải sinh hoạt tại Đồng Nai, đề xuất thời gian vận chuyển trên đường trong đô thị là từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đề xuất, đối với chất thải nguy hại, phương tiện vận chuyển được hoạt động trong đô thị từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có thiết bị định vị, giám sát hành trình theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Tiếp đến, đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, phương tiện vận chuyển được phép hoạt động trên các tuyến đường trong đô thị là từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Phương tiện vận chuyển phải có thiết bị định vị theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, đối với chất thải sinh hoạt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đề xuất, thời gian vận chuyển trên đường trong đô thị là từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Đối với đường ngoài đô thị, tất cả các loại chất thải rắn kể trên không quy định thời gian.

Ngày 29/3/2024 là thời hạn lấy ý kiến cho quy định này.