Bùi Anh ·
1 năm trước
 4726

Đồng Nai: Thực hiện đề án quản lý chất thải dự kiến hơn 5 tỷ đồng

Theo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai, Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 đang được hoàn thiện để ban hành có tổng kinh phí dự kiến hơn 5 tỷ đồng.

Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 đang được hoàn thiện để ban hành có tổng kinh phí dự kiến hơn 5 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Nguồn kinh phí này được lấy từ các nguồn: kinh phí sự nghiệp môi trường (cấp tỉnh và cấp huyện) hơn 2,6 ngàn tỷ đồng; kinh phí xây dựng cơ bản hơn 103 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hơn 2,3 ngàn tỷ.

Tiền sẽ được phân bổ vào các hoạt động: đầu tư cải tạo, xây dựng mới các trạm trung chuyển, lắp camera giám sát hoạt động thu gom rác thải; bố trí khu vực, thùng chứa chất thải nguy hại trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và kinh phí xử loại chất thải này; chi phí vận chuyển, xử lý rác; mua sắm thùng rác tại các khu vực công cộng. Đầu tư, cải tạo các phương tiện vận chuyển chất thải sinh hoạt và hỗ trợ các cộng tác viên chuẩn hóa phương. Đầu tư dự án nhà máy đốt rác phát điện và các hạng mục tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải sau xử lý (vốn doanh nghiệp). Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác.