Duy Thật ·
3 năm trước
 1806

Đồng Nai tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một việc làm quan trọng có thể giúp tiết kiệm diện tích chôn lấp và tận dụng tài nguyên từ nguồn rác thải, bởi thế, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 4607/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là việc làm ý nghĩa, vừa giảm lượng rác thải đổ về các bãi rác,  vừa tiết kiệm chi phí xử lý và diện tích chôn lấp, đồng thời tận dụng được nguồn nguyên liệu tái chế và tái sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí hỗ trợ, thiếu chế tài xử lý nên thói quen phân chưa được hình thành.

Được biết, từ năm 2008, tỉnh Đồng Nai đã thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nhà chưa đạt như mong muốn.

Nhằm khắc phục những tồn tại đồng thời đẩy mạnh phân loại chất thải rắn tại nguồn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo giai đoạn.

Đồng Nai

Rác sau khi được phân loại được tập kết đưa đi xử lý tại Đồng Nai

Cụ thể, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2021-2025 và từng năm. Duy trì và mở rộng phạm vi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân.

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2022, hoàn thành việc chuẩn hóa trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình phân loại, lưu giữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường.

Trước đó trong báo cáo đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh đã thu gom, xử lý triệt để khoảng 2,6 tấn/ngày đối với chất thải y tế nguy hại và khoảng 11,3 tấn/ngày đối với chất thải y tế thông thường; Khoảng 1.117 tấn/ngày chất thải công nghiệp thông thường được thu gom tái chế hoặc xử lý bởi các đơn vị có chức năng, được cấp phép; Không còn tình trạng lưu trữ chất thải nguy hại tại nguồn, khoảng 451 tấn/ngày được thu gom, xử lý.

Riêng với chất thải rắn sinh hoạt, tổng khối lượng thu gom khoảng 1.833 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 100%, trong đó hơn 70% được xử lý làm phân vi sinh, hơn 14% chôn lấp, còn lại đốt.

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo, phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, các địa phương phải xây dựng kế hoạch và đưa vào chương trình hoạt động hàng năm, nhiệm kỳ.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường Việt Nam