Hải Yến ·
1 năm trước
 1296

Gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong năm 2022

Thị trường bất động sản vừa trải qua một năm đầy thăng trầm, đầu năm đầy sôi động nhưng từ giữa và cuối năm lại trầm lắng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp Bất động sản giải thể năm 2022 gần 1.200 doanh nghiệp, tăng 38,7% so năm 2021.

Thị trường bất động sản những tháng vừa qua phải đối mặt với nhiều khó khăn như: tình hình giao dịch chậm lại, nhiều dự án vướng thủ tục pháp lý và hạn chế trong tiếp cận vốn tín dụng… Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã xoay sở tự tìm cách “rã băng” cho chính mình…

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp Bất động sản giải thể năm 2022 gần 1.200 doanh nghiệp, tăng tới 38,7% so với năm 2021. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2022 với 8.593 doanh nghiệp, tăng 13,3% so với năm trước. Bên cạnh đó, Tổng cục thống kê ghi nhận 1.194 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng tới 38,7% so với năm trước.

Số lượng doanh nghiệp Bất động sản giải thể năm 2022 gần 1.200 doanh nghiệp, tăng tới 38,7% so với năm 2021. (Ảnh minh họa)

Cơ quan này ghi nhân, năm 2022 tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021; 143,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5%, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 51,5%).

Trong đó, có 148.500 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 981.300 lao động, tăng 27,1% về số doanh nghiệp, giảm 1,3% về vốn đăng ký và tăng 14,9% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm trước.

Nếu tính cả 3.172,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 50.400 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4.763,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, còn có 59.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2022, Theo khu vực kinh tế, có 1.959 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,0% so với năm 2021; 36,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,1%; 110,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 31,9%.

Số doanh nghiệp năm 2022 tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73.800 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021; gần 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,5%; 18.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 11,2%. Bình quân một tháng có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Giám đốc cấp cao Savill Việt Nam Sử Ngọc Khương đánh giá, bất động sản có tính chu kỳ, khi hết chu kỳ đi xuống sẽ bắt đầu phục hồi và đi lên. Nếu qua được chu kỳ như thế thì sau đó là hái quả ngọt. Vì bản chất của bất động sản mặc dù có giảm nhưng rồi lại lên. Không chỉ Việt Nam mà bất động sản thế giới cũng như thế. Để thị trường hồi phục phải cần một quãng thời gian đủ lớn.