Trần Hiếu ·
3 năm trước
 1303

Gần 8.000 ha rừng tràm Cà Mau ở mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Đến thời điểm hiện tại, toàn lâm phần rừng tràm Cà Mau đã bị khô hạn, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong đó, đã có 8.000 ha rừng tràm ở mức báo cháy cấp V.

Chi cục Kiểm Lâm Cà Mau cho biết, toàn lâm phần rừng tràm U Minh hạ của tỉnh có diện tích khoảng 43.000 ha. Trong đó, hơn 60% diện tích đã chuyển qua mức cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Diện tích báo cháy cấp V tập trung tại các xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và Khánh Lâm, Nguyễn Phích (huyện U Minh) với khoảng 8.000 ha.

Công tác tuần tra, đảm bảo PCCCR được Vườn Quốc gia U Minh hạ thực hiện thường xuyên.

Trước tình hình diện tích rừng báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm có thể tăng thêm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) đang được các đơn vị chức năng, chủ rừng cùng người dân đẩy mạnh. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ cho biết, tình hình thời tiết năm nay không gay gắt như năm ngoái. Hiện mới có một phần trong diện tích 8.500 ha rừng do đơn vị quản lý chuyển qua báo cháy cấp V. Tuy nhiên, trước tình hình cấp độ báo cháy tăng nhanh, lực lượng của đơn vị đang trực 24/24h. Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được thực hiện thường xuyên. 

"Trước tình hình khô hạn, đơn vị đã bố trí các tổ máy bơm xuống địa bàn. Các chốt trạm đang trực PCCCR, canh lửa 24/24h. Hàng ngày, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm. Kịp thời ngăn chặn các đối tượng vào rừng ăn ong, bắt cá trái phép"- ông Lê Thanh Dũng cho biết.

Nguồn