Ngọc Lan ·
8 tuần trước
 9944

Hà Nội: Lấy đất đấu giá, xen kẹt, vi phạm bổ sung quỹ đất dịch vụ

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát đất đấu giá, xen kẹt, vi phạm đất đai,... để đề xuất bổ sung quỹ đất dịch vụ.

TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các bên liên quan đốc thúc việc giao đất dịch vụ.

Theo đó, để sớm hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân, báo cáo ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo cơ bản hoàn thành xong trước ngày 30/9.

Đối với các địa phương đã có quỹ đất dịch vụ, thực hiện ngay việc giao đất cho các hộ theo quy định đối với quỹ đất đã hoàn thành xong xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tập trung hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng hạ tầng đối với quỹ đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng hoặc chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở giao đất dịch vụ cho các hộ theo quy định.

Khu đất dịch vụ tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Hồng Khanh 

Địa phương còn thiếu quỹ đất dịch vụ, tổ chức rà soát quỹ đất đấu giá, quỹ đất tái định cư còn lại, quỹ đất thương phẩm, các dự án sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư (phù hợp quy hoạch) để xem xét, đề xuất, bố trí cho nhu cầu đất dịch vụ; Tổ chức rà soát, đề xuất vị trí quỹ đất dịch vụ gửi Sở quy hoạch - Kiến trúc để thống nhất tham mưu, báo cáo UBND thành phố chấp thuận, tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư, đất đai, xây dựng.

Hà Nội cũng yêu cầu các bên liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân (trên cơ sở tự nguyện) nhận bằng tiền thay bằng giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân, được hưởng chính sách tại địa phương thiếu quỹ đất dịch vụ.

Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phục vụ giao đất dịch vụ...

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số nhu cầu đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố là 360,52ha với 55.580 hộ.

Đến nay, Hà Nội mới thực hiện giao đất dịch vụ cho 36.557 hộ, diện tích 248,33ha. Số hộ chưa giao đất dịch vụ là 19.023 hộ, diện tích 112,19ha, chủ yếu thuộc các quận, huyện: Thanh Trì, Hà Đông, Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức.

Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện hoàn thành giao đất dịch vụ cho người dân trước 30/9.