Ngọc Lan ·
19 tuần trước
 8786

Nhiều Trung tâm phát triển Quỹ đất ở Hà Nội sẽ tự chủ tài chính

Nhiều Trung tâm phát triển Quỹ đất ở Hà Nội sẽ có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc UBND quận Nam Từ Liêm  và Bắc Từ Liêm.

Theo đó, Trung tâm phát triển Quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm và UBND quận Bắc Từ Liêm, các trung tâm này có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được cơ quan có thẩm quyền giao; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai,...

Các Trung tâm phát triển Quỹ đất ở Hà Nội sẽ tự chủ tài chính.

Theo cơ cấu tổ chức, Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc UBND quận Nam Từ Liêm, lãnh đạo trung tâm gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp Biên chế viên chức của trung tâm giao ổn định trong giai đoạn tự chủ là 24 viên chức.

Về phía Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm, lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Biên chế viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất giao ổn định trong giai đoạn tự chủ là 32 viên chức.

Tuy nhiên, căn cứ mức độ, tính chất công việc trong từng thời điểm, các trung tâm có thể ký các hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về cơ chế tài chính, các Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; thực hiện cơ chế tài chính theo quy định pháp luật hiện hành.