Thanh Tâm ·
45 tuần trước
 6739

Hải Dương kiểm tra việc bảo vệ, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai, rà soát, thống kê các cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt. Từ đó, yêu cầu các cơ sở lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Kiểm tra, rà soát các cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành phần để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hướng dẫn các chủ cơ sở này lập hồ sơ, đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đôn đốc các cơ sở khai thác khoáng sản đã hết hạn giấy phép khai thác thực hiện đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường. Chủ động xử lý hoặc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.