Thành Phong ·
39 tuần trước
 7956

Hải Phòng: Sẽ không cấp Giấy phép kinh doanh cho cơ sở có vi phạm

Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng sẽ siết chặt việc cấp giấy phép đối với các cơ sở có vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường.

Vừa qua, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có các hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đô thị, mất đi tính chất nguyên bản của đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp xả thải ra môi trường (ảnh minh họa).

Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản số 4935/VP-ĐC2, yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng cùng với các Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố cần phải đảm bảo sự phù hợp với các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường.

Đối với nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Định kỳ kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, kiên quyết thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, xây dựng công trình, các vấn đề về môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố; trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định.

Đối với các cơ quan thông tin của địa phương, phải tăng cường kiểm tra, rà soát, sàng lọc các thông tin về hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trước khi cung cấp quảng cáo; không để xảy ra trường hợp quảng cáo về kinh doanh, dịch vụ tại các địa điểm không đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.