Lê Hùng ·
3 năm trước
 3658

Hậu Giang: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Trong thời gian qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế- xã hội bền vững của tỉnh.

Theo Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang, từ khi được thành lập vào năm 2009 đến nay, hàng năm, Hội BVTN&MT đều triển khai các kế hoạch, chương trình hành động bảo vệ thiên nhiên, môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đồng thời, Hội cũng đã tích cực tham gia góp ý và thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, đánh giá, triển khai thí điểm các mô hình tăng trưởng xanh về xử lý, tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp.

Hội BVTN&MT Hậu Giang còn tham gia đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ chất lượng nước mặt tuyến kênh xáng Xà No; điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch hành động đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều tra, thống kê tình hình quản lý chất thải nguy hại và xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại; xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, là thành viên Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cũng đã chủ động triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; đồng thời, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong các khu, cụm dân cư, cơ sở thờ tự các tôn giáo; thực hiện các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Phong trào Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động hiện nay đã có nhiều khu dân cư, nhiều hộ gia đình đã thuần thục thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt, rác thải từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn”.

Hoạt động thu gom rác thải trên các tuyến sông, kênh, rạch luôn được Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện hàng năm

Còn ông Nguyễn Đức Tài, Phó trưởng Phòng TN&MT, Chi hội trưởng Chi hội BVTN&MT TP. Vị Thanh (Hậu Giang) cho hay, tính đến tháng 4/2021, Chi hội đã có gần 120 hội viên. Hàng năm, Chi hội đểu xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường gắn với phát triển nông thôn mới; hỗ trợ các xã, phường thành lập câu lạc bộ, tổ hợp tác, tổ thu gom rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư.

Trao đổi với Phóng viên, bà Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết, trong thời gian qua, Hội BVTN&MT đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề có liên quan đến thiên nhiên, môi trường trên địa bàn tỉnh như: đánh giá tác động môi trường của một số nhà máy và khu công nghiệp, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Hội BVTN&MT còn phối hợp mở lớp tập huấn, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu; phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tham gia các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo bà Lê Thị Kim Diệu, Chủ tịch Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới, Hội BVTN&MT tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm tập hợp đông đảo các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí, người dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Nguồn