Minh Phan ·
2 năm trước
 3312

Kiểm tra và giám sát chặt chẽ trong công tác xử lý các chất thải y tế

Đại dịch COVID-19 đang khiến cho rác thải tăng vọt trên toàn cầu, trong đó có rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa từ đồ ăn sẵn và rác thải y tế.

Trong khi đó lượng rác thải từ các nguồn này cũng có dấu hiệu gia tăng ở nước ta, khi dịch bệnh bùng phát lần 4 với tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt là trong các khu cách ly và điều trị cho người nhiễm, nghi nhiễm covid-19.

Riêng tại Hà Nội, mỗi ngày phải xử lý khoảng 7 tấn rác thải y tế và các loại rác thải có nguy hại.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Việt Nam đã và đang tiêm chủng vắc xin COVID-19. Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ xử lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 cũng như xử lý lượng lớn khẩu trang đã qua sử dụng.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vất bừa bãi trên đường phố của một số người dân thiếu ý thức

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vất bừa bãi trên đường phố của một số người dân thiếu ý thức

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thượng Hiền, ngay từ năm 2020, khi dịch COVID-19 xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và quản lý rác thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

Bộ cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, đề nghị, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, đặc biệt rác thải y tế lây nhiễm từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xử lý chất thải y tế lây nhiễm phát sinh cần ưu tiên xử lý tại chỗ tại các cơ sở y tế hoặc cụm cơ sở y tế tập trung ở địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Ngay khi Việt Nam tiến hành tiêm chủng vắc xin COVID-19, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã có hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phương án vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng xử lý của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các cơ sở tiêm chủng và tại cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn.

cong nhân VSMT thu gom rác

Công nhân môi trường thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (U13) thu gom, xe vận chuyển tuyệt đối chấp hành quy định về phương tiện phòng hộ cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ

Cơ sở thực hiện tiêm chủng lập phương án quản lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin, trong đó xác định rõ dự kiến lượng chất thải phát sinh trong tiêm chủng, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải; công nghệ xử lý chất thải (nếu xử lý tại cơ sở tiêm chủng trong trường hợp cơ sở đã có sẵn công trình/thiết bị xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường) hoặc tên đơn vị có chức năng phù hợp sẽ ký hợp đồng chuyển giao chất thải để xử lý; dự kiến kinh phí cho toàn bộ quá trình quản lý chất thải.

Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải phát sinh từ hoạt động tiêm chủng theo hướng dẫn. Bàn giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển, xử lý chất thải hoặc tự xử lý tại cơ sở bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo phương án đã được phê duyệt.

 

Nguồn