21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chất thải y tế

   Tăng cường phổ biến, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
   Việc phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển chất thải y tế ở các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM chưa được thực hiện triệt để, đúng theo quy định. Từ đó dẫn đến khó khăn cho việc xử lý và ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của người dân.
   Để triệt tiêu ảnh hưởng lên sức khỏe của chất thải y tế, tiêu diệt các mầm bệnh nguy hại hiện nay, các cơ sở y tế đang áp dụng nhiều biện pháp xử lý.
   Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khu vực cách ly. cơ sở y tế, khu vực chăm sóc và điều trị bệnh nhân cùng phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.
   Đại dịch COVID-19 đang khiến cho rác thải tăng vọt trên toàn cầu, trong đó có rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa từ đồ ăn sẵn và rác thải y tế.
   Bộ TN&MT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải y tế phát sinh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.