Kim Chi ·
1 năm trước
 6564

Kinh tế TP Hồ Chí Minh quý I tăng trưởng 0,7%

Kinh tế TP Hồ Chí Minh quý I/2023 tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước.

Số liệu từ Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh mới công bố, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý I năm 2023 ước đạt 360.622,1 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh thấp nhất, cũng như thấp hơn mức trung bình chung của cả nước, xếp hạng 56/63 địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là: Vận tải kho bãi giảm 0,63%, thông tin và truyền thông giảm 2,7%, kinh doanh bất động sản giảm 16,20%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%.

Về tình hình sản xuất công nghiệp, cơ quan thống kê cho biết trong tháng 3/2023, có khởi sắc hơn so với 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải đối diện nhiều khó khăn khi thiếu đơn hàng sản xuất, công nhân thiếu việc làm, áp lực trả lãi vay ngân hàng.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP)trên địa bàn Thành phố giảm 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,3%.

Khảo sát xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo dự báo tình hình quý II so với quý I thì có 37,4% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 36,3% giữ ổn định và 26,3% khó khăn hơn. Trong đó, có 82,1% doanh nghiệp nhà nước có cái nhìn tích cực về tình hình kinh doanh trong quý II/2023. Tỷ lệ này ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài nhà nước là 77,5% và 70,9% tương ứng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 của TP Hồ Chí Minh ước đạt 85.714 tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước. Như vậy đã có 3 tháng liên tiếp chỉ tiêu này giảm so với tháng trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 163.606 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Một trong những điểm sáng kinh tế của TP Hồ Chí Minh là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/3/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 497,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới có 216 dự án với vốn đăng ký đạt 133,2 triệu USD, tăng 30,0% về vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, điều chỉnh vốn đăng ký có 37 lượt dự án với số vốn tăng 87,1 triệu USD.

Cũng theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, yình hình xuất, nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn Thành phố gặp khó khăn dẫn đến nguồn thu từ khu vực xuất, nhập khẩu giảm 11,1% đã ảnh hưởng đến thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 3 tháng đầu năm đạt 124.796 tỷ đồng (giảm 1,5%) so với cùng