Thành Phong ·
7 tuần trước
 4438

Lấn chiếm bờ biển Công ty CP xi măng Công Thanh bị phạt 210 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt hành chính 210 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh vì tự ý đổ đất đắp đê lấn chiếm 6,2 ha bờ biển.

Ngày 31/01/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP xi măng Công Thanh, có trụ sở chính tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người đại diện là bà Nguyễn Thị Hoàng Thi, chức danh Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Công Thanh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty CP xi măng Công Thanh tự ý lấn chiếm biển.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng khu vực biển khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Cụ thể, Công ty CP xi măng Công Thanh đã đổ đất đắp đê bao quanh khu vực biển có diện tích khoảng 6,2 ha tại xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hành vi vi phạm được lập biên bản ngày 22/8/2022 và xác minh làm rõ tại Biên bản kiểm tra ngày 27/10/2022 của liên ngành: Sở tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch UND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt 210 triệu đồng đối với Công ty CP xi măng Công Thanh. 

Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân, khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Khoản 19, Điều 3 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của chính phủ). Khung hình phạt đối với tổ chức từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 triệu đồng (Theo khoản 2, Điều 3 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP của Chính phủ). Tình tiết giảm nhẹ, Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi. Với hành vi trên, Chủ tịch UND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt 210 triệu đồng đối với Công ty CP xi măng Công Thanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực biển đã đổ đất đắp đê. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần xi măng Công thanh chi trả.