Ngọc Lan ·
1 năm trước
 1844

Nghệ An: Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ và sử dụng đất không đúng mục đích

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 6680/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu đô thị Minh Khang do Công ty TNHH TM Minh Khang làm chủ đầu tư sau nhiều lần gia hạn, đến nay nhiều diện tích vẫn đang bỏ hoang.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác thẩm định năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà đầu tư; không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nói chung và các dự án sử dụng đất nói riêng. Rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành; xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý quy hoạch xây dựng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các dự án được điều chỉnh tiến độ; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về môi trường…

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án. Trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án; gia hạn tiến độ 199 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện 56 dự án; xử lý khác đối với 101 dự án. Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 120.821ha.