Huyền My ·
1 năm trước
 3627

Phú Yên: Xử phạt 3 doanh nghiệp vi phạm về tài nguyên và môi trường

Sau khi có kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với số tiền 106 triệu đồng.

Từ ngày 12/5-20/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với 6 doanh nghiệp, đã phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Sơn An (Công ty Sơn An) đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) chưa thực hiện điều chỉnh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải, nước thải đầu ra trước khi thải ra môi trường và bổ sung lò đốt.

Bạt chống thấm hồ sinh học số 2 bị thủng ở nhiều vị trí, không có tác dụng chống thấm. Hồ sinh học số 1 và 2 không thả bèo tây, nuôi cá. Tại khu vực hầm phân hủy, công ty này đang đốt xác heo chết. Trưởng đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty Sơn An.

Công ty CP Khoáng sản Việt Nhật (Công ty Việt Nhật) triển khai dự án Khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa).

Qua thanh tra, phát hiện công ty này đã khai thác đá nằm ngoài phạm vi khu vực được cấp phép khai thác có diện tích 940m2. Trưởng đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với Công ty Việt Nhật.

Khu tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long

Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long (Công ty Sơn Long) triển khai dự án Khai thác chế biến mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trung Trinh, xã Sơn Long (huyện Sơn Hòa). Qua thanh tra, công ty này chưa thực hiện đúng theo giấy chứng nhận đầu tư. Khu chế biến có diện tích 1,2ha, từ khi UBND tỉnh cho chủ trương đến nay chưa thực hiện việc giải phóng mặt bằng và lập thủ tục thuê đất theo quy định; khu khai thác có một phần diện tích công ty sử dụng làm mặt bằng chế biến.

Công ty Sơn Long bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ nhưng không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại không đầy đủ theo mẫu quy định. Trưởng đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 21 triệu đồng đối với Công ty Sơn Long./.