Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: vi phạm về tài nguyên và môi trường

   Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
   Sau khi có kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với số tiền 106 triệu đồng.
   Sau khi tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với 6 doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp với số tiền 106 triệu đồng.