Song Vũ ·
3 tuần trước
 3293

Quảng Nam: Một công ty bị phạt 350 triệu đồng do vi phạm trong bảo vệ môi trường

Không lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP bị phạt 350 triệu đồng.

Trong quá trình hoạt động, nhiều đơn vị khai thác khoáng sản tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (Ảnh báo Tài nguyên và Môi trường)

Cụ thể, ngày 3/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2980/QĐ-UBND trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP.

Theo nội dung quyết định xử phạt hành chính nêu trên, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP có địa chỉ trụ sở chính: số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: không lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hành vi trên vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam còn giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi quyết định xử phạt cho tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan để thi hành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, vào tháng 07/2022, Tổ Kiểm tra liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh) đã có Báo cáo số 03/BC-ĐKTLN về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Kết quả kiểm tra cho thấy có 7 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP.

Trên cơ sở đề nghị của Tổ Kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 4741/UBND-KTN giao cho các sở, ban, ngành chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 7 doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nam Việt Anh Chu Lai: Chấm dứt ngay việc sử dụng đất nằm ngoài diện tích khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản theo Hợp đồng số 2 0209/HĐKT/XNHL-NVACL ngày 09/9/2021 của Công ty ký kết với Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP - Xí nghiệp Hưng Long.

Chấm dứt ngay việc sử dụng đất tại khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản mua ngoài phạm vi và không thuộc nguồn gốc của mỏ đá Hưng Long do chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất theo Giấy phép khai thác khoáng sản và quyết định cho thuê đất đã cấp cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP.

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Hưng Long chấm dứt ngay việc sử dụng đất ngoài diện tích được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất theo đúng quy định; di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đối với khu vực sử dụng đất ngoài diện tích được cấp phép trước ngày 30/8/2022.

Chấm dứt ngay việc cho phép Công ty TNHH Nam Việt Anh Chu Lai sử dụng đất, hạ tầng để hoạt động chế biến, tập kết khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc xuất xứ từ mỏ đá Hưng Long.

Đồng thời, thời điểm đó UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo giao UBND huyện Núi Thành thực hiện theo dõi, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp liên quan chấm dứt ngay việc sử dụng đất để tập kết, chế biến khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép,…. Và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai, môi trường trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.