Thành Phong ·
1 năm trước
 7867

Quốc Hội xem xét sửa Luật căn cước công dân (sửa đổi)

Chiều ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật Căn cước. Đây là dự án luật sửa đổi Luật Căn cước công dân với nhiều điểm mới.

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, hôm nay (2/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ảnh minh họa.(Ảnh:ITN)

Theo tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Sửa Luật Căn cước, người dân không phải làm lại căn cước.

Cụ thể, về nội dung thể hiện trên căn cước, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ vân tay.

Sửa đổi quy định về thông tin số căn cước, dòng chữ "căn cước công dân", quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ "thẻ căn cước", nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân.

Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên căn cước.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ "đối với các căn cước công dân đã cấp vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này".

Về người được cấp căn cước, theo Đại tướng Tô Lâm, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý, cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam.

Việc này để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Tuy nhiên, việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Về tích hợp thông tin vào căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào căn cước.

Căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong căn cước.

Qua đó, giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử.

Chứng minh nhân dân còn hạn sẽ sử dụng hết năm 2024

Về quy định chuyển tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ dự thảo luật quy định chuyển tiếp theo hướng căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi. Khi người dân có yêu cầu được đổi sang căn cước.

Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31-12-2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Có ý kiến đề nghị lược bỏ một số thông tin thiếu tính ổn định như “nơi tạm trú”, “nơi ở hiện tại”, “tình trạng khai báo tạm vắng”, “mối quan hệ với chủ hộ”, “số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử”… vì để bảo đảm tính chính xác thì các thông tin này phải được cập nhật thường xuyên, liên tục và kịp thời khi công dân thay đổi, dẫn đến thiếu khả thi.

Hơn nữa, các thông tin về cư trú là những thông tin đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, cần tăng cường khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu chứ không cần thiết cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện cấp thẻ. Cơ quan này khuyến khích hạn chế việc tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân cũ vì tính bảo mật không cao bằng thẻ căn cước và không có nhiều tiện ích.

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị có lộ trình thực hiện các quy định mới của luật, bảo đảm các cơ quan, tổ chức có thời gian trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trình độ kiến thức để thực hiện hiệu quả.

Tạ Nhị