Quỳnh Hoa ·
3 năm trước
 3494

Rất có thể hàng tỷ người trên thế giới sẽ không thể tiếp cận các dịch vụ nước uống một cách an toàn toàn vào năm 2030, hãy tiết kiệm nước!

Trẻ em sẽ là đối tượng tổn thương nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng về nước. Hãy tiết kiệm nước bất kì lúc nào bạn có thể!

Theo báo cáo mới của WHO và UNICEF, hàng tỷ người trên thế giới sẽ không thể tiếp cận các dịch vụ nước uống, các dịch vụ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân một cách an toàn toàn vào năm 2030 trừ khi nỗ lực về vấn dề này phải tăng lên gấp 4 lần.

Ngân hàng thế giới cho rằng, trong tương lai không xa, nước sạch có thể là yếu tố gây mất ổn định chính trị, xung đột vũ trang hay giảm tăng trưởng kinh tế, nghèo đói, bệnh tật.

thiếu nước sạch

Hình ảnh minh họa

Bằng chứng là theo tính toán, vào năm 2020, cứ 4 người thì có 1 người thiếu nước uống an toàn trong nhà và gần một nửa dân số thế giới thiếu điều kiện vệ sinh được quản lý an toàn. 

Nếu các xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, hàng tỷ trẻ em và gia đình sẽ bị bỏ lại nếu không có các dịch vụ WASH quan trọng, cứu mạng, thì vào năm 2030: 

Chỉ 81% dân số thế giới được sử dụng nước uống an toàn tại nhà, còn 1,6 tỷ người không có nước uống.

Chỉ 67% sẽ có dịch vụ vệ sinh an toàn, còn 2,8 tỷ người sẽ không có.

Và chỉ 78% sẽ có các thiết bị rửa tay cơ bản, còn lại 1,9 tỷ không có.

Và các bạn biết không, trẻ em sẽ là đối tượng tổn thương nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng về nước. Bởi vậy, hãy tiết kiệm nước!