Huyền My ·
1 năm trước
 3495

Sớm hoàn thiện nghị định quan trọng về đất đai và lấn biển

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định quy định lấn biển phải bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Văn phòng Chính phủ đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Chính phủ; Bộ TN&MT đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

Ảnh minh họa

Các bộ, ngành đã thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định nhằm tháo gỡ bất cập, vướng mắc, sát với thực tiễn, phù hợp với quy định pháp luật liên quan về thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; xác định giá đất khi giao đất, cho thuê đất; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất khi giao đất, cho thuê đất…

Đối với nghị định quy định lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành và 28 địa phương có biển để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định, nhất là thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển, đưa khu vực biển để lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển…

Cũng liên quan đến vấn đề lấn biển, cuối năm 2022, trả lời đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5706/BTNMT-PC ngày 27 tháng 9 năm 2022 về việc nghiên cứu, làm rõ các vấn đề quy định tại dự thảo Nghị định quy định lấn biển, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khẩn trương thực hiện các công tác liên quan nhằm sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến đất lẫn biển.

Đặc biệt, để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và nội dung của dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT rà soát Luật Đất đai 2013, Luật tài nguyên, môi trường biển hải đảo và các Luật liên quan nhằm đề xuất ngay cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của các Luật này về hoạt động lấn biển, đất hình thành từ hoạt động lấn biển (đất lấn biển) như: khái niệm đất lấn biển, cơ chế quản lý, chế độ sử dụng đất lấn biển, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực biển khi đất lấn biển chưa hình thành, việc đưa khu vực biển để lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý, sử dụng khu vực biển để lấn biển theo chế độ quản lý, sử dụng đất, và các vấn đề liên quan khác.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng yêu cầu Bộ TN&MT cũng được yêu cầu xem xét, đề xuất bổ sung các quy định của Luật Đất đai 2013 về đất có mặt nước ven biển về khái niệm, phạm vi, ranh giới và các vấn đề liên quan khác.