ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chính sách tăng trưởng xanh

   Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những sáng kiến và tăng trưởng xanh.
   Để thúc đẩy tăng trưởng xanh, Việt Nam cần cơ cấu nền kinh tế gắn với các mô hình tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ (KH&CN), ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số.
   Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2023 với chủ đề Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không.
   Trong thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã thể hiện quyết tâm rất cao, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.
   Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 với 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.
   Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến chính sách tăng trưởng xanh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần giảm nhẹ và phòng chống tác động của biến đổi khí hậu.