ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nói không với chai nhựa, túi nilon

   Mục tiêu của Hà Nội là đến hết năm 2023, 100% chợ truyền thống trên địa bàn không sử dụng túi nilon. Hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng “truyền thống” sử dụng nilon vẫn chưa hề thay đổi.
   “Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, tôi cho rằng cần phải nghiên cứu thật kỹ và đánh giá một cách nghiêm túc vấn đề này, bởi nguồn thu từ du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế của Cô Tô”, GS.TS Hoàng Xuân Cơ.