Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển giao thông xanh

   Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện được xem là xu hướng tất yếu và đang được nhiều nước trên thế giới hưởng ứng.
   Australia sẽ hỗ trợ sản xuất xe buýt điện công cộng và giúp thiết lập mạng lưới sạc EV quốc gia đầu tiên của Việt Nam, với nguồn vốn 50 triệu USD (80 triệu đô la Úc).