21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: qr code

   Thành phố Hà Nội cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo quy định phòng dịch, một trong số đó, điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code cho khách hàng đến mua khai báo y tế.
   Sáng 5/9, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1. Trong đó, có 3 biểu mẫu tờ khai được quy định chi tiết.