21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: agm

   Được biết, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) đã thông qua việc bán 21% vốn tại Công ty con cho Công ty cổ phần The Golden Group.
   CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) đã có thông báo chậm trả lãi kỳ 7 trái phiếu với mệnh giá 350 tỷ đồng.
   Hôm qua (ngày 4/7), CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM – sàn HoSE) đã thông qua Nghị quyết người sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
   Tình hình tài chính của doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn, để từng bước vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu của doanh nghiệp này là thanh toán dần các khoản nợ. Có phải vì thế mà AGM dự kiến thanh lý loạt tài sản?