Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: báo cáo công tác bảo vệ môi trường

   Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của thành phố Phổ Yên giai đoạn 2017-2022.
   Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, mới đây UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
   Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.