Thanh Tâm ·
30 tuần trước
 9954

Thái Nguyên: Khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Phổ Yên

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của thành phố Phổ Yên giai đoạn 2017-2022.

Ngày 11/9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Văn Khương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát tại thành phố Phổ Yên về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Xuân Trường, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo một số phòng ban liên quan của thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 12/4/2023 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022, trong 2 ngày 11 và 12/9, Tổ công tác của Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát tại một số đơn vị doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn thành phố.

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại một số địa điểm.

Trong chương trình làm việc, Đoàn khảo sát đã thống nhất các nội dung làm việc của đoàn. Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của thành phố Phổ Yên giai đoạn 2017-2022. Đồng thời kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại một số Cụm Công nghiệp, bệnh viện, khu dân cư, khu vực chợ trên địa bàn.

Đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế việc thực hiện các quy định về thu gom xử lý rác thải bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thép Đại Việt, Bệnh Viện Đa khoa Yên Bình, Chợ Ba Hàng và một số khu dânn cư trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào ngày 14/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh, thời gian dự kiến trong tháng 9/2023. Bên cạnh đó, 11 sở, ban, ngành; 9 huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, làng nghề, cơ sở sản xuất - kinh doanh và dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường là đối tượng được khảo sát

Nội dung được khảo sát về các thành phần chất lượng môi trường, tổ chức bộ máy cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý về vấn đề môi trường; công tác phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước để tổ chức nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường.

Chương trình giám sát nhằm đánh giá toàn diện về vấn đề quản lý nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2022 của uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan.