Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cam kết môi trường

   Nhiều doanh nghiệp đã có cam kết bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM và các văn bản pháp quy khác nhưng vẫn để xảy ra vi phạm. Vậy, làm sao để kiểm chứng và đánh giá cam kết bảo vệ môi trường của họ?
   Ngày càng nhiều doanh nghiệp lên tiếng cam kết bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gắn với môi trường. Vậy, đằng sau những cam kết này là gì, doanh nghiệp đã thực hiện ra sao hay chỉ là lời hứa suông?