Sơn Nguyễn ·
45 tuần trước
 2026

Cam kết môi trường của doanh nghiệp: Xác tín hay chỉ là lời hứa suông? (Kỳ 2)

Nhiều doanh nghiệp đã có cam kết bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM và các văn bản pháp quy khác nhưng vẫn để xảy ra vi phạm. Vậy, làm sao để kiểm chứng và đánh giá cam kết bảo vệ môi trường của họ?