Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cấp giấy phép môi trường

   Công ty TNHH Electro M Vina vừa bị xử phạt 420 triệu đồng do không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
   Ngày 5/7, tại Hà Nội, Thứ tưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác dộng môi trường...
   Giấy phép môi trường (GPMT) là một công cụ quản lý môi trường (MT) quan trọng, đồng thời cũng đem lại giá trị kinh tế to lớn cho chủ thể được cấp loại giấy phép (GP) này.
   Theo nghị định số: 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 Chính phủ ban hành, trong Nghị định nêu rõ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó có Điều 11: Vi phạm quy định về giấy phép môi trường.
   Hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định có thể bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
   Tại Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Viện Chính sách Kinh tế môi trường tổ chức, ý kiến thắc mắc về Giấy phép môi trường và Đăng ký môi trường của nhiều doanh nghiệp được các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước lý giải.
   Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện.