21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cây xanh đổ

   Không thể bỏ qua tầm quan trọng của cây xanh đối với sự tồn tại của con người. Đặc biệt là ngày nay trước sự tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa, cây xanh càng cần được bảo vệ.
   Trong những năm qua, các thành phố, đô thị của Việt Nam không ngừng phát triển hệ thống cây xanh đô thị nhằm tạo cảnh quan đô thị, xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, cải thiện môi trường sống…
   Chương trình triển khai tổ chức hoạt động trồng mới cây xanh đô thị tại TP Hồ Chí Minh với mong muốn kiến tạo thêm những mảng xanh tại các đô thị, lan tỏa thông điệp tích cực về môi trường xanh.
   Theo Bộ Xây dựng, để phát triển cây xanh đô thị hiện đang còn đang gặp khó khăn, cần phải có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước.
   Theo Bộ Xây dựng, để phát triển cây xanh đô thị hiện đang còn đang gặp khó khăn, cần phải có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước.
   Hà Nội đêm qua nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước, nhiều cây xanh bị đổ nằm la liệt khắp các tuyến đường. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh này vào tối hôm qua ngày 22/6.