ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chuyển nhượng bất động sản

   Thông tư 13 là một trong những chính sách giúp hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.
   Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư.
   Hướng đánh thuế được đưa ra là áp dụng thuế suất cao hơn với giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn (hay còn gọi lướt sóng) nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ dẫn đến bong bóng bất động sản.
   Bộ Xây dựng đánh giá giao dịch bất động sản chưa được minh bạch trong báo cáo gửi Quốc hội vừa qua, hiện tượng "hai giá", kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế còn phổ biến.
   HoREA cho biết, do vướng mắc quy định pháp luật buộc bên chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại phải có “sổ đỏ” nên từ đầu năm 2021 đến nay, TP.HCM chỉ có một dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.
   Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.