Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: công tác tài nguyên môi trường toàn quốc

   Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường.
   Năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động triển khai công tác quy hoạch, đề xuất các cơ chế đặc thù để có những đóng góp làm nên những những chuyển biến, đóng góp cho phát triển đất nước và từng địa phương.