Thành Phong ·
1 năm trước
 7903

Yên Bái xử lý 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra xử nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, đều bị xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; trên cơ sở đó đã kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 4 quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất 4 cuộc kiểm tra về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoạt động khoáng sản đối với 5 đơn vị và rà soát đối với 26 đơn vị có dự án khai thác quặng sắt, đồng, chì, kẽm và đất hiếm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kiểm tra đột xuất đối với 4 đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Qua đó đã phát hiện sai phạm, lập biên bản, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường, với số tiền xử phạt chính bằng tiền là 650 triệu đồng và thu lại từ số lợi bất hợp pháp là 145,5 triệu đồng. Tổng cộng mức tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là 795,5 triệu đồng.