Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

      TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.